Digitaal portfolio

Ben je verpleegkundig specialist? Wanneer je inlogt in 'Mijn V&VN' kun je jouw persoonlijk dossier bekijken, waar je alle scholing en werkervaring overzichtelijk kunt bijhouden in een digitaal portfolio per 5 jaar (je registratieperiode). 

Opleidingsregister

Voordat je aan je opleiding tot verpleegkundig specialist begint, moet je je inschrijven in het opleidingsregister. Dit doe je door middel van de button 'Inschrijven' bovenaan deze pagina.  

Laatste nieuws

  • De RSV heeft besloten de term ’Herregistratie onder beperkende voorwaarden’ te wijzigen in ‘Herregistratie onder voorwaarden’. Het besluit van de RSV is genomen nadat een verpleegkundig specialist had opgemerkt dat de term ‘beperkende voorwaarden’ verwarring kan oproepen, omdat ze al in het BIG-register wordt gebruikt voor beroepsbeoefenaren van wie de bevoegdheden voor de beroepsuitoefening zijn ingeperkt. Lees meer
  • De titel ‘verpleegkundig specialist’ is sinds 2009 vastgelegd in de Wet BIG. Bij het ontstaan van het beroep is gekozen voor een indeling in vijf specialismen, waardoor er officieel vijf titels voor verpleegkundig specialisten zijn. De specialismen geven globaal aan voor welk gebied een verpleegkundig specialist is opgeleid. Uit een evaluatie eind 2015 bleek echter dat de huidige indeling niet aansluit bij de praktijk. Daarom wordt, onder leiding van het College Specialismen Verpleegkunde (CSV) en V&VN (in samenwerking met de afdeling V&VN Verpleegkundig Specialisten), gekeken naar een nieuwe indeling. Lees meer
  • Het nieuwe opleidingsregister voor de tweejarige opleidingen is op maandag 19 juni in gebruik genomen. Alle verpleegkundigen in opleiding tot specialist (vios) bij de tweejarige opleidingen hebben bericht ontvangen met informatie over het nieuwe opleidingsregister en wat er van hen wordt verwacht. Lees meer
  • Op 11 mei jl. heeft de staatssecretaris van VWS formeel ingestemd met de nieuwe RSV-tarieven die in zullen gaan per 1-1-2018. Van het besluit van VWS is melding gemaakt in de Staatscourant van 19 mei 2017. De nieuwe tarieven zijn tot stand gekomen na een uitvoerige consultatieronde onder verpleegkundig specialisten, opleidingsinstellingen, praktijkinstellingen en brancheorganisaties. Lees meer
  • Iedere verpleegkundige in opleiding tot specialist (vios) die na haar opleiding geregistreerd wil worden als VS, moet gedurende haar gehele opleiding in het opleidingsregister hebben gestaan. De systematiek van dit opleidingsregister gaat binnenkort veranderen. Lees meer