Digitaal portfolio

Ben je verpleegkundig specialist? Wanneer je inlogt in 'Mijn V&VN' kun je jouw persoonlijk dossier bekijken, waar je alle scholing en werkervaring overzichtelijk kunt bijhouden in een digitaal portfolio per 5 jaar (je registratieperiode). 

Opleidingsregister

Voordat je aan je opleiding tot verpleegkundig specialist begint, moet je je inschrijven in het opleidingsregister. Dit doe je door middel van de button 'Inschrijven' bovenaan deze pagina.  

Laatste nieuws

  • Het College Specialismen Verpleegkunde en V&VN zijn een project gestart om tot een nieuwe, toekomstbestendige indeling voor de verpleegkundig specialist te komen. Eind dit jaar ligt er een voorstel voor de minister van VWS. De nieuwe indeling moet de positie van de verpleegkundig specialist verduidelijken en verstevigen. V&VN zal verpleegkundig specialisten voor de zomer naar hun mening vragen over een gewenste indeling. Lees meer
  • Oude verslagen van intercollegiale toetsing (ICT) hoeven nooit te worden aangepast aan nieuwe regelgeving of nieuwe formats. Ieder ICT-verslag wordt altijd getoetst aan vaste criteria die geldig waren toen de ICT plaatsvond. Overigens zijn de criteria sinds 2013 niet meer gewijzigd. Lees meer
  • Er is een verzoek ingediend bij de Minister van VWS voor vaststelling van nieuwe RSV-tarieven, die in moeten gaan per 1 januari 2018. Als de Minister met het verzoek van de RSV akkoord gaat, worden enkele tarieven verhoogd. Zo zullen de kosten voor registratie en herregistratie verhoogd worden van € 150 naar € 200 (exclusief btw). Lees meer
  • In het kader van haar toezichthoudende taak, heeft de Registratiecommissie Specialismen Verpleegkunde (RSV) enige jaren geleden een Visitatiecommissie aangesteld, bestaande uit verpleegkundig specialisten met ervaring in opleiden. De Visitatiecommissie van de RSV toetst de kwaliteit van het praktijkonderwijs. Lees meer
  • Op ieder portfolio dat wordt ingediend voor herregistratie, voert de Registratiecommissie Specialismen Verpleegkunde (RSV) nu nog een korte steekproef uit. Als er onvolledigheden worden geconstateerd, krijgt de verpleegkundig specialist de gelegenheid het portfolio aan te passen voordat het definitief wordt beoordeeld. Lees meer