Digitaal portfolio

Ben je verpleegkundig specialist? Wanneer je inlogt in 'Mijn V&VN' kun je jouw persoonlijk dossier bekijken, waar je alle scholing en werkervaring overzichtelijk kunt bijhouden in een digitaal portfolio per 5 jaar (je registratieperiode). 

Inschrijven

Voordat je aan je opleiding tot verpleegkundig specialist begint, moet je je inschrijven in het opleidingsregister. Dit doe je door middel van de button 'Inschrijven' bovenaan deze pagina.  

Laatste nieuws

  • Vanaf 1 september geldt het nieuwe toetsingskader voor accreditatie van scholing voor verpleegkundig specialisten. In dit toetsingskader staan de accreditatie-eisen van het accreditatiereglement transparant en duidelijk uitgelegd. Met de ingang van het nieuwe toetsingskader wordt een scholing in principe voor alle verpleegkundig specialismen geaccrediteerd. Lees meer
  • De Klankbordgroep Herregistratie heeft in april opgeroepen verbetersuggesties aan te leveren over het herregistratieproces. Zeventien verpleegkundig specialisten hebben gereageerd en gezamenlijk 82 verbetervoorstellen gedaan. Lees meer
  • Op dinsdag 12 mei is het College Verpleegkundig Specialismen (CSV) met stakeholders in gesprek gegaan over de beleidsthema's van de komende jaren. Tijdens de dag is gesproken over de stappen die het CSV kan zetten om de implementatie van het beroep van verpleegkundig specialist verder te faciliteren. Lees meer
  • Het beroep van verpleegkundig specialist is in 2009 ingedeeld in vijf verpleegkundig specialismen met wettelijk beschermde titels. Het College Specialismen Verpleegkunde evalueert deze indeling. Hiervoor peilt het college de mening van verpleegkundig specialisten, verpleegkundig specialisten in opleiding en het werkveld.  Lees meer
  • Om geherregistreerd te worden als verpleegkundig specialist moet je gemiddeld 8 uur per jaar deelnemen aan intercollegiale toetsing. Er is een format wat je helpt om op een eenvoudige wijze te voldoen aan de vereisten.
    Ongeacht of je gebruik maakt van het format, wordt een verslag altijd getoetst aan bepaalde criteria.
    Lees meer