Digitaal portfolio

Ben je verpleegkundig specialist? Wanneer je inlogt in 'Mijn V&VN' kun je jouw persoonlijk dossier bekijken, waar je alle scholing en werkervaring overzichtelijk kunt bijhouden in een digitaal portfolio per 5 jaar (je registratieperiode). 

Opleidingsregister

Voordat je aan je opleiding tot verpleegkundig specialist begint, moet je je inschrijven in het opleidingsregister. Dit doe je door middel van de button 'Inschrijven' bovenaan deze pagina.  

Laatste nieuws

  • Op 11 mei jl. heeft de staatssecretaris van VWS formeel ingestemd met de nieuwe RSV-tarieven die in zullen gaan per 1-1-2018. Van het besluit van VWS is melding gemaakt in de Staatscourant van 19 mei 2017. De nieuwe tarieven zijn tot stand gekomen na een uitvoerige consultatieronde onder verpleegkundig specialisten, opleidingsinstellingen, praktijkinstellingen en brancheorganisaties. Lees meer
  • Iedere verpleegkundige in opleiding tot specialist (vios) die na haar opleiding geregistreerd wil worden als VS, moet gedurende haar gehele opleiding in het opleidingsregister hebben gestaan. De systematiek van dit opleidingsregister gaat binnenkort veranderen. Lees meer
  • Onlangs vroegen wij jullie suggesties en verbeterpunten in te dienen voor de herregistratie. Hieraan hebben jullie in groten getale gehoor gegeven. De Registratiecommissie Specialismen Verpleegkundigen (RSV) wil iedereen die suggesties heeft aangeleverd hartelijk danken. Lees meer
  • De huidige voorzitter van de Visitatiecommissie van de RSV, mw. Els Albersnagel, heeft te kennen gegeven haar functie aan het einde van 2017 te willen neerleggen. Daarom is de RSV op zoek naar een nieuwe voorzitter voor de commissie. Hiervoor heeft de RSV een profiel opgesteld.
    Lees meer
  • Vios die met de opleiding starten in 2017, hoeven niet langer een overeenkomst opleidingsinstelling-praktijkinstelling te uploaden bij hun inschrijving in het opleidingsregister. Vanaf juni 2017 zal een nieuwe inschrijfprocedure worden doorgevoerd, waarbij de MANP-opleiding toetst of alle opleidingsgegevens kloppen en of aan alle eisen is voldaan. Hierdoor vervalt de noodzaak voor het uploaden van een overeenkomst. Lees meer