Indeling specialismen

Bij het ontstaan van het beroep is gekozen voor een indeling in vijf specialismen, waardoor er officieel vijf titels voor verpleegkundig specialisten zijn. Uit een evaluatie eind 2015 bleek echter dat de huidige indeling niet aansluit bij de praktijk. Daarom wordt, onder leiding van het College Specialismen Verpleegkunde (CSV) en V&VN (in samenwerking met de afdeling V&VN Verpleegkundig Specialisten), in 2017 gekeken naar een nieuwe indeling.

Start van het project
Veelgestelde vragen
Achterbanraadpleging

De actuele cijfers van inschrijving per specialisme:

Verpleegkundige in opleiding tot specialist
Verpleegkundig specialist
Acute zorg bij somatische aandoeningen
40
154
Chronische zorg bij somatische aandoeningen
42
566
Geestelijke Gezondheidszorg
458
1114
Intensieve zorg bij somatische aandoeningen
611
1795
Preventieve zorg bij somatische aandoeningen
9
43