Indienen van een klacht

De procedure voor de behandeling van klachten tegen een besluit van de Registratiecommissie Specialismen Verpleegkunde (RSV) is vastgelegd in de Klachtregeling registratiecommissie. De registratiecommissie zorgt voor een klantvriendelijke behandeling van mondelinge en schriftelijke klachten over haar gedragingen.