Criteria voor ODA

Bij het opvoeren van een overige deskundigheidsbevorderende activiteit (ODA) moet je zelf zorgen voor de juiste bewijslast. De bewijslast wordt getoetst aan de volgende criteria:

  • Is de activiteit gericht op het informeren en scholen van anderen over het eigen specialisme, OF draagt de activiteit bij aan de ontwikkeling van het eigen specialisme?
  • Wordt de activiteit genoemd in het overzicht van ‘Overige deskundigheidsbevorderende activiteiten’ van de beleidsregel 'Overige deskundigheidsbevorderende activiteiten (ODA)?
  • Voldoet de activiteit aan al de volgende eisen:
    ◦ De activiteit past binnen de omschrijving van één van de activiteiten.
    ◦ Het aantal uren dat is opgevoerd overschrijdt niet het genoemde maximum per activiteit.
    ◦ De opgevoerde bewijslast of documentatie is conform de omschrijving.