Criteria voor intercollegiale toetsing

Voor intercollegiale toetsing bestaat een format voor verslaglegging. Dit format helpt je om op een eenvoudige wijze te voldoen aan de vereisten. Voor alle bijeenkomsten die hebben plaatsgevonden vanaf 1 september 2016 is het verplicht dit format te gebruiken voor de verslaglegging. Ieder verslag wordt getoetst aan de volgende criteria:
 • Is de grootte en samenstelling van de toetsgroep correct?
 • Wordt het eigen handelen jaarlijks getoetst?
 • Zijn in het verslag de volgende elementen terug te vinden:
  • Het handelen van één persoon uit het verleden staat centraal.
  • Er is een duidelijk leerdoel/ dilemma/ vraagstuk.
  • De toetsgroep heeft de persoon bevraagd en feedback gegeven.
  • De toetsgroep heeft iets geleerd.
  • De individuele deelnemer heeft iets geleerd.