Voorwaarden accreditatie

Een scholing wordt pas geaccrediteerd wanneer aan de criteria voor accreditatie voldaan wordt.
Bekijk de criteria en het toetsingskader waarin de criteria verder zijn uitgewerkt.
Bekijk tevens de algemene voorwaarden die van toepassing zijn. 

Geautomatiseerd presentie opvoeren

U kunt deelnemersregistratie van fysieke scholingen en/of e-learning geautomatiseerd laten opvoeren in het Verpleegkundig Specialisten Register. Dit kan door informatie over de scholing vanuit uw Leer Management Systeem (LMS) door te sturen aan PE-online. De benodigde gegevens moeten dan wel aanwezig zijn in uw systeem. Mogelijk vergt het aanleggen van deze koppeling dus ook aanpassing van uw eigen LMS systeem.

Deze service wordt u aangeboden door Xaurum, de leverancier van PE-online. Voor meer informatie of directe aanmelding kunt u een e-mail sturen aan support@pe-online.nl met het verzoek om gebruik te maken van de webservice presentie of e-learning. Zij sturen u dan de technische documentatie, de kosten en een concept contractovereenkomst toe.