Laatste nieuws

  • In de nieuwe indeling van de verpleegkundige specialismen worden de somatische specialismen samengevoegd tot het specialisme algemene gezondheidszorg. Lees meer
  • Alle werkervaring die je als VS binnen je specialisme opdoet tijdens je registratieperiode, telt mee voor je herregistratie. Het is daarom raadzaam om zodra je aan de slag gaat bij een nieuwe werkgever, je werkervaring bij je voormalig werkgever vast te leggen. Lees meer
  • In Dé Verpleegkundig Specialist, het tijdschrift van de afdeling V&VN VS, is een uitgebreid artikel verschenen over de wettelijke verankering van de voorbehouden handelingen van de VS. In het artikel wordt ingegaan op de bepalingen van de wet BIG, de bevoegdheden van verpleegkundig specialisten en de individuele verantwoordelijkheid voor de bekwaamheid.

    Lees meer
  • Gebleken is dat er een fout stond in de brochure 'Werken als verpleegkundig specialist'. Er stond foutief vermeld hoeveel dagen je gemiddeld moest werken. Dit is nu aangepast. Lees meer
  • Wiebe de Vries is als nieuwe voorzitter van de Accreditatiecommissie benoemd. Lees meer